Heineken Česká Republika

Informace o projektu:

Heineken Česká Republika

System sledování výroby v pivovarech Heineken

 • Vytvořeno: 2018 - nyní
 • Kategorie: Průmysl 4.0
 • Klient: Heineken ČR
 • Technologie: AngularJS, WebAPI, PLC, Siemens S7, MES, C#, Android, Watch

Společnost Heineken asi netřeba příliš představovat. Jedná se o jednu z největších světových pivovarnických společností. Piva patřící pod Heineken jsou známá a prodávaná ve více než 120 zemích světa.

Celý projekt jsme odstartovali v roce 2018, kdy jsme byli jako jedni z mnoha firem osloveni společností HEINEKEN ČR za účelem vytvoření systému pro vyčítání dat ze Siemens S7 PLC systémů vedoucím ke zefektivní procesu výroby v pivovarech po celém světě. Celkem dobrá příležitost, co myslíte?

První úkol, velká výzva

Vytvořit ukázkový testovací program pro ověření naší kvalifikace. Jako milovníci piva jsme tento úkol brali s velkou vervou a entuziasmem. Osloveny byly i další firmy, avšak ty si s úkolem neporadily tak, jako my (některé nedokázaly data z PLC vůbec vyčíst). Co to přesně znamenalo pro nás? Uspěli jsme! Ukázkový program na vyčítání dat jsme měli hotový do 45 minut.

Stanovili jsme si jasný plán

Prioritní bylo vyhovět všem požadavkům zadavatele a přispět i našimi inovačními nápady ke zlepšení celého systému sledování výroby. Bylo nutné vytvořit spolehlivý, rychlý systém s jednoduchou ovladatelností a díky nejmodernějším technologiím zajistit možnosti dalšího vývoje SW do budoucna. Dalším aspektem bylo stihnout vše ve stanoveném termínu, což je mnohdy velmi náročným, ale důležitým bodem správně fungující spolupráce.

Technické řešení, zvolená metoda

Použité technologie: AngularJS, WebAPI, PLC, Siemens S7, MES, C#, Android, Watch

Námi vytvořené řešení funguje na principu vyčítání hodnot z předem zvolených adresních bloků a databází, porovnává je s nastavenými hodnotami a limity. V případě překročení časového limitu dojde k vytvoření Ticketu, na který je třeba ze strany techniků pivovaru reagovat.

Současně s vytvořením Ticketu je odeslána předem definovaná zpráva, která dorazí technikům pohybujícím se v pivovaru na chytré hodinky s operačním systémem Android. Pro tyto hodinky jsme naprogramovali speciální aplikaci v jazyce Java, která je nezávislá na připojení na internetu i wifi a pracuje pouze za pomoci příjmu a odesílání SMS zpráv. Jakmile dorazí zpráva na hodinky technikovi, ten potvrdí Ticket a začne na problému pracovat. Jakmile se problém vyřeší, dojde k navrácení hodnot na nadefinovaných adresách a Ticket se uzavře.

 

Řešení je vytvořeno na platformě Microsoft .NET, MS SQL s využitím JSON API rozhraní, které v budoucnu umožňuje další rozšíření software.

V aplikaci je napsán speciální algoritmus, který vyhledává unikátní podmínky (bloky adres a databázi), porovnává je s nadefinovanými hodnotami. Kontrola přibližně 200 bloků tak zabere jen několik vteřin.

Dodané řešení

Řešení zákazníkovi zjednodušuje celou řadu procesů, které se dříve prováděly manuální formou. Jedná se o obrovskou úsporu času, lidské práce a v neposlední řadě peněz. Software generuje podrobné statistiky výpadku, jejich četnosti, průběrné doby trvání a mnoho dalšího. Aplikace zasílá SMS zprávy pomocí GSM brány, tudíž k upozornění dojde prakticky ihned. Pro lepší efektivitu kontroluje aplikace v docházkovém systému, který z uživatelů (techniků) je právě přítomen v práci a Tickety (SMS zprávy) jsou zasílány pouze tem lidem, kteří aktuálně pracují.

Projekt byl zatím nasazen ve dvou zemích (Česká republika a Rusko) s vidinou dalšího rozšíření do více pivovarů spadajících pod společnost HEINEKEN."


Několik pádných důvodů, proč řešit vývoj SW právě s námi!

 • Děláme přesně to, co nás baví
 • Zkušenosti s programováním máme obrovské (přes 20 let).
 • Jsme otevření se postavit jakékoliv výzvě či úkolu
 • Nabízíme zcela individuální přístup a produkty
 • Jsme nápadití a projekty dotahujeme do té nejvyšší kvality
 • Neusínáme s technologiemi, neustále se učíme a inovujeme
 • Máme široké portfolio služeb, které nekončí u programování

Chci také vylepšit systém řízení v mé firmě