Případové studie

Vypracovali jsme několik případových studií projektů, které jsme realizovali pro naše zákazníky

DCT Czech

Vývoj komunikačního a hodnotícího software